Pirtek Europe Limited

Wet moderne slavernij – Transparantieverklaring

Inleiding

Deze verklaring is opgesteld door Pirtek Europe Limited (Pirtek) krachtens artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023 en beschrijft de stappen die we nemen om ervoor te zorgen dat moderne slavernij en mensenhandel niet plaatsvinden in de activiteiten of toeleveringsketens van de Group.
Onze activiteiten en toeleveringsketens
Pirtek is Europa’s toonaangevende leverancier van noodvervangingsdiensten voor on-site hydraulische slangen. Pirtek Europe Limited is de holdingmaatschappij van de Pirtek bedrijvengroep die actief is in acht Europese landen (Group). De Group bestaat uit de volgende bedrijven waarop deze Verklaring moderne slavernij en mensenhandel (Modern Slavery Statement) van toepassing is:

• Pirtek Europe Limited (03232759)
• Pirtek Benelux B.V (24273489)
• Pirtek Luik srl (0886880601)
• Pirtek Brussel BVBA (0714885644)
• Pirtek Lummen BVBA (0732505396)
• Pirtek Rotterdam Noord B.V. (57919097)
• Pirtek Europoort B.V. (71097228)
• Pirtek Deutschland GmbH (HRB27961)
• Pirtek Oostenrijk GmbH (FN378979y)
• Pirtek 24/7 HydraulikService GmbH (FN533526a)
• Pirtek (VK) Ltd (02301810)
• CSS Hydraulics Limited (Exeter) (13294860)
• CSY Hydraulics Limited (Plymouth) (13917237)
• CSK Hydraulics Limited (York) (14345751)
• Pirtek Zweden AB (556791-4113)
• Pirtek France Holding SAS (902 059 484)
• Pirtek Hydraulique Service SAS (421 455 650)

De dochterondernemingen van de Group ondersteunen een netwerk van franchisenemers in elk land door middel van de levering van producten en ondersteunende diensten. Uitgezonderd zijn Zweden, Frankrijk en een klein aantal van de franchise nemers in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en België die eigendom zijn van de Group.
Het is de missie van Pirtek om een snelle service van hoge kwaliteit te bieden, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Het merendeel van het werk dat door onze franchisenemers en eigen bedrijven wordt uitgevoerd, bestaat uit het vervangen van beschadigde hydrauliekslangen door mobiele servicemonteurs. Pirtek hecht veel belang aan de opleiding en veiligheid van de technici en streeft naar voortdurende verbetering van de service die wij onze klanten bieden.

Pirtek heeft langdurige “key accounts” met ongeveer 10 belangrijke leveranciers in Europa, waarbij het grootste deel van de slangen en hulpstukken in Italië wordt geproduceerd. Pirtek hecht veel waarde aan zijn leveranciersrelaties en heeft een zeer laag verloop onder zijn belangrijkste leveranciers.

Profiel

Pirtek-bedrijfsprofiel-schematisch

Onze waarden en ons beleid inzake moderne slavernij en mensenhandel

Bij Pirtek staat kwaliteit centraal. Wij streven naar voortdurende verbetering van de service die wij onze klanten bieden.  In het Verenigd Koninkrijk hanteren wij de navolgende standaards: franchisenetwerk ISO 9001 (kwaliteitssystemen), ISO 14001 (milieunorm) en OHSAS 18001 (gezondheid en veiligheid). In de overige Europese landen werken we volgens vergelijkbare normen in alle landen waar we actief zijn.

Pirtek erkent zijn bedrijfsmatige en sociale verantwoordelijkheden tegenover zijn aandeelhouders, klanten, leveranciers, werknemers en andere belanghebbenden en verbindt zich ertoe zaken te doen op een manier die duurzame groei realiseert en tegelijk voldoet aan wettelijke en morele verplichtingen. Wij streven ernaar onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken op een zorgzame en verantwoordelijke manier en erkennen de economische, sociale en milieu-impact van onze activiteiten.

Pirtek zorgt er ook voor dat deze waarden worden doorgegeven aan de franchisenemers. Alle kandidaat-franchisenemers doorlopen een reeks interviews, assessments en profilering om aan te tonen dat ze goed bij Pirtek passen en onze waarden delen.

We hebben een Verklaring moderne slavernij en mensenhandel (Beleid) geïmplementeerd dat ons streven weerspiegelt om ethisch en integer te handelen in onze zakelijke relaties en om effectieve systemen en controles te implementeren en af te dwingen om ervoor te zorgen dat er nergens in onze toeleveringsketens slavernij en mensenhandel plaatsvindt.

Due diligence-processen & onze risicobeoordeling

Aangezien we er alles aan doen om ons netwerk van medewerkers, van centermanagers tot franchisenemers, op een hoog niveau in te huren en op te leiden, zijn we van mening dat er geen risico is op arbeidsuitbuiting binnen ons eigen bedrijf.

Zoals hierboven vermeld, werken we in Zweden en Frankrijk met een bedrijfsmodel in eigen beheer. Onze werknemers in Zweden zijn aangesloten bij een vakbond en in Frankrijk hebben de werknemers een vertegenwoordiging met regelmatige bijeenkomsten tussen het management en de werknemersvertegenwoordiger. Vakbonden verbeteren de arbeidsomstandigheden en zorgen ervoor dat werknemers hun rechten kunnen afdwingen.

Training

Pirtek heeft het beleid toegevoegd aan de intranetsites voor onze medewerkers en franchisepartners, samen met informatie over de risico’s van moderne slavernij. Directeuren en senior managers zijn op de hoogte van de vereisten van de Verklaring moderne slavernij en mensenhandel.

Evaluatie van de maatregelen die we nemen en volgende stappen

Enkele verbeterpunten die we tijdens dit proces hebben geïdentificeerd, zijn:
• toepassing van het beleid door Pirtek Europe Limited in alle dochterondernemingen;
• het bijwerken van de operationele handleidingen van de franchisenemers om het Beleid erin op te nemen;
• ervoor zorgen dat alle personeelsleden op de hoogte zijn van het beleid door middel van methoden zoals plaatsing op intranetsites en inductietraining;
• het invoeren van een inwerkprocedure voor nieuwe leveranciers door te vragen naar een kopie van hun beleid inzake moderne slavernij of naar de stappen die zij nemen om de risico’s van moderne slavernij in hun bedrijf tot een minimum te beperken; en
• het beleid van onze belangrijkste leveranciers controleren.

Goedgekeurd door de raad van bestuur van Pirtek Europe Limited
Per 9 augustus 2023 geadapteerd door Pirtek Benelux

Download 

Download "Transparantieverklaring "Moderne slavernij"